Integrates production, sales, technology and service

Lanka standardi

Lanka standardi (1) Lanka standardi (2) Lanka standardi (3) Lanka vakio (4)

Halkaisijan ja jakovälin vakiosarja (GB/T193-2003)

Halkaisijan ja jakovälin standardiyhdistelmäsarjan tulee olla taulukon 1 ehdon mukainen. Taulukossa jako tulee valita samalta riviltä kuin halkaisija

Pylvään halkaisija. Valitse ensin ensimmäinen halkaisijoiden sarja, toinen halkaisijoiden sarja ja sitten tertiäärinen järjestelmä viimeisenä

Vältä valitessasi sävelkorkeutta suluissa niin paljon kuin mahdollista.

Taulukon kahta erittelysäiettä, joissa on huomautukset (a, b), tulee käyttää vain siihen erityiseen käyttöön, jota varten ne on määritelty

Erikoissarja halkaisijoita ja nousuja:

Jos standardisarjan halkaisijat tarvitsevat taulukossa 1 ilmoitettua pienempiä erikoisjakoa, se tulee valita seuraavista:

3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm, 0,75 mm, 0,5 mm, 0,35 mm, 0,25 mm, 0,2 mm

Taulukossa 1 määritettyä pienemmän nousun valitseminen lisää kierteiden valmistuksen vaikeutta

Vastaavasti taulukon 2 nousua, valittu enimmäishalkaisija ei saa olla taulukossa 2 määritellyn halkaisijaalueen ulkopuolella.

Lanka vakio (6) Lanka standardi (7) Lanka vakio (8) Lanka standardi (9) Lanka vakio (10) Lanka vakio (11) Lanka vakio (12) Lanka vakio (13) Lanka vakio (14) Lanka vakio (15) Lanka vakio (16) Lanka standardi (17) Lanka vakio (18) Lanka vakio (19) Lanka vakio (20) Lanka vakio (21)

7.3 Ylähalkaisijan toleranssi

a) Ulkokierteen suuri halkaisijatoleranssi:

6. luokan toleranssi: Ta (6)-180P3-3,15

Tason 4 toleranssi: Ta (4) = 0,63 Ta (6)

Luokan 8 toleranssi: Ta (8) = 1,6 Ta (6)

Ta mitataan mikroneina ja P millimetreinä.

b) Pieni sisäkierteen toleranssi:

Luokan 6 toleranssi: 1) Kun 0,2 mm1 mm:1 (6) = 230P0,7

Tason 4 toleranssi: Tpi (4) = 0,63 Tp (6)

:Luokan 5 toleranssi: Toi (5) = 0,8 Tbi (6); Luokan 7 toleranssi: Tpi (7) = 1,25 Tbi (6); Luokan 8 toleranssi: To (8) = 1,6 Tp1 (6 To mitataan mikroneina ja P millimetreissä.

Lanka vakio (23) Lanka vakio (24)

Rajapoikkeama (GB/T2516-2003)

Kierteen keskihalkaisijan ja ylähalkaisijan raja-arvot on esitetty taulukossa 1 (poistettu).

Mikään sisä- ja ulkokierteiden alaprofiilin piste ei saa ylittää perusprofiilin ja toleranssialueen sijainnin määräämää suurinta kiinteää profiilia. Taulukon halkaisijan poikkeama on annettu leikkuukorkeuden H/6 mukaan, joka voidaan käyttää ulkokierteen jännityksen laskemiseen.

Huomautus: Ulkokierteen pienemmän halkaisijan poikkeama lasketaan -(les + H/6).Ellei toisin mainita, toleranssialue koskee kierteitä ennen pinnoitusta.Pinnoittamisen jälkeen mikään kierreprofiilin piste ei saa ylittää toleranssivyöhykkeen H tai h mukaan määritettyä suurinta kiinteää hammasprofiilia. Huomautus: Toleranssinauhat koskevat vain ohuesti päällystettyjä lankoja.Esimerkiksi galvanointilanka.

Lanka vakio (26) Lanka vakio (27) Lanka vakio (28) Lanka vakio (29)


Postitusaika: 19.9.2023