Integrates production, sales, technology and service

Kiinnitysmomentti ja yleiset ongelmat

Kiinnitysmomentti (1) Kiinnitysmomentti (2) Kiinnitysmomentti (3) Kiinnitysmomentti (4) Kiinnitysmomentti (5)

Vastuunjako kiinnittimen vääntömomentista

1. PATAC on vastuussa dynaamisen vääntömomentin ja staattisen alkumomentin vapauttamisesta.PATAC julkaisee dynaamisen vääntömomenttistandardin suunnitteluvaatimusten mukaisesti yhdistettynä kokeellisiin tuloksiin ja tietestituloksiin.

2. ME vastaa staattisen vääntömomentin vapauttamisesta PATACin vapauttaman dynaamisen vääntömomentin mukaan kiinnitystyökalun vääntömomenttia säädetään tuotantolinjan dynaamisen vääntömomentin standardin nimellisarvossa.Sitten staattinen vääntömomentti mitataan normaalin tuotantotavan mukaisesti.Tilastollisella menetelmällä (30 datasarjaa) saadaan staattisen vääntömomentin standardin nimellisarvo ja toleranssi sekä staattisen vääntömomentin standardi.

Dynaaminen vääntömomentti ja staattinen vääntömomentin kirjoitusmuoto

1. Dynaaminen vääntömomentti

D nimellinen+/-toleranssi NM ;Dynaaminen vääntömomentti on kirjoitettu nimellistoleranssien muodossa, kuten D30+/-5nm;D:n ja 30+/-5 NM:n välillä ei ole tilaa; missä D tarkoittaa Dynamic;NM on vääntömomentin yksikkö: Newton.Mittarit;toleranssin tulee olla symmetrinen toleranssi, eikä sitä saa asettaa epäsymmetrisen toleranssin muotoon ylös ja alas.Esimerkiksi D30+3/-5NM ei ole oikea. Tuotannossa kiinnitystyökalun dynaamisen vääntömomentin tulee olla nimellinen, eikä sitä saa tarkoituksella poiketa nimellisarvosta;

2. Staattinen vääntömomentti

SA-BNM;Staattinen momentti tulee kirjoittaa useilla muodoilla, kuten: S25-35NM;Ei tilaa S:n ja 25-30 NM:n välillä;Missä S tarkoittaa Static;A edustaa staattisen vääntömomentin alarajaa, B edustaa staattisen vääntömomentin ylärajaa;NM on vääntömomentin yksikkö: Newton.Mittarit;

Dynaaminen vääntömomentti ja staattinen vääntömomentin kirjoitusmuoto

3. Itseistuvien naulojen dynaaminen vääntömomentti Itsestään istuvat naulat ovat yleensä FDSNS-standardin mukaisia ​​(Fully DrivenSeated Not Stripped). Esimerkiksi: D1.5+/-0.5NM S1NM MIN FDSNSJos D tarkoittaa Dynamic(dynamic);Seuraa välilyönti; 1,5+/-0,5 NM osoittaa dynaamisen vääntömomentin alueen, 1,5 NM on vain viitearvo todelliselle asetetusta vääntömomentista tuotannossa, eikä sitä ilmoiteta nimellisarvona.Varsinaista käytettyä dynaamista vääntömomenttia säätää tuotanto aseen dynaamisen vääntömomentin todellisen tilanteen mukaan, mutta on varmistettava, että FDSNS-standardi (Fully Driven SeatedNot Stripped, eli hammas ei luisu). Huomaa lopuksi FDSNS. (Täysin ajettu ei strippattu).

Kiinnitysmomentti (9) Kiinnitysmomentti (10) Kiinnitysmomentti (11) Kiinnitysmomentti (12) Kiinnitysmomentti (13) Kiinnitysmomentti (14) Kiinnitysmomentti (15) Kiinnitysmomentti (16) Kiinnitysmomentti (17) Kiinnitysmomentti (18) Kiinnitysmomentti (19) Kiinnitysmomentti (20)

Dynaamiseen vääntömomenttia vaikuttavat tekijät

Dynaamista vääntömomenttia määritettäessä huomioi kiinnikkeiden lisäksi myös kiinnikkeet ja kiinnitystyökalut. Dynaaminen vääntömomentti on liian pieni, mikä aiheuttaa helposti löystymistä ja väsymismurtumaa, eikä se edistä kiinnikkeiden potentiaalin kehittämistä;Dynaaminen vääntömomentti on liian suuri, mikä aiheuttaa helposti kiinnittimien taipumista, jopa katkeamista, hampaiden liukumista ja kiinnikkeiden murskaamista. Materiaalin kovuus, pinnan karheus, pinnan kitkakerroin ja kiinnittimen rakenne vaikuttavat vaadittavaan dynaamiseen vääntömomenttiin. .Samalla on myös otettava huomioon kiinnittimen lujuus, jotta varmistetaan, ettei se puristu, ja saadaan sitten suurin vääntömomentti, jonka kiinnike voi kestää. Dynaamiset vääntömomenttistandardit on määritettävä sekä kiinnittimen että kiinnikkeen mukaan. kiinnike.Vähimmäisdynaamisen vääntömomentin tulee varmistaa, että se ei löysty asiakkaan käytön aikana, ja suurimman vääntömomentin tulee varmistaa, että kiinnike ja kiinnike eivät vaurioidu (kuten taipuminen, murtuminen, liukuminen, murskautuminen, muodonmuutos jne.). Jotta kiinnittimien suorituskyky olisi täysi välys, kiinnittimien aksiaalisen esijännityksen tulisi yleensä olla 50-75 % kiinnikkeiden taatusta kuormituksesta.

Kiinnitysmomentti (22) Kiinnitysmomentti (23) Kiinnitysmomentti (24) Kiinnitysmomentti (25)


Postitusaika: 21.9.2023